شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.ir


نحوه ارسال مقاله

از آنجایی که ارسال مقاله از طریق سایت در حال آماده سازی می باشد تا اطلاع ثانوی مقاله های خود را با رعایت شیوه نامه تدوین شده در بخش «راهنمای نویسندگان» همراه با نامه ای با ذکر نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، مرتبه علمی، محل اشتغال، نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن به عنوان سردبیر مجله به آدرس ایمیل: Journal.aja@gmail.com   و یا Journal@raja.ac.ir  ارسال فرمایید.