شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.ir


:اعضای هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا

 

   ردیف

عضو هیأت تحریریه

مؤسسات آموزشی و پژوهشی

درجه علمی

    رشته

1

دکتر حسين اعتمادي

دانشگاه تربيت مدرس

دانشیار

حسابداری

2

دکتر اميد پورحيدري

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

حسابداری

3

دکتر جمال خانی جزنی

سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

دانشیار

مدیریت

4

دکتر جواد رضا‌زاده

دانشگاه بين المللي امام خميني «ره»

دانشیار

حسابداری

5

دکتر نظام الدين رحيميان

موسسه‌ی آموزش عالي خاتم

استادیار

حسابداری

6

دکتر قدرت اله طالب نیا

دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

دانشیار

حسابداری

7

دکتر حسن همتي

 مرکز آموزش عالی رجاء

استادیار

حسابداری

8

دکتر سیدمحمدکاظم نائینی

دانشگاه تهران

دانشیار

آمار